RTU LOGO

Džona Holanda pašizpētes testa (Karjeras izvēles plānošanai) sistēmas lietošanas noteikumi


INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI


I. Vispārīgie noteikumi


 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) studenti un citi interesenti lieto informācijas sistēmu “Džona Holanda pašizpētes tests” (turpmāk – sistēma) .

 2. II. Lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība


 3. RTU studentiem un citiem interesentiem, kuriem ir piešķirtas atbilstošs lietotāja statuss ar noteiktu tiesību apjomu (turpmāk – Lietotājs) ir tiesības lietot sistēmu tikai atbilstoši piešķirto lietotāja tiesību apjomam.
 4. Lai nodrošinātu šajos noteikumos paredzēto prasību ievērošanu, Lietotāja vispārīgie pienākumi ir:
  1. Sistēmā patiesi atbildēt uz jautājumiem par sevi;
  2. ievērot drošības pasākumus, lietojot darbstaciju, portatīvo datoru vai mobilo iekārtu, ja mobilā iekārta to nodrošina, vismaz uzturētu operētājsitēmu ar jauniem operētājsistēmas drošības atjauninājumiem (ielāpiem). Iekārtas, kuras neatbilst šā punkta prasībām nedrīkst izmantot, lietojot sistēmu.
 5. Lietotājam šo noteikumu neievērošanas gadījumā var tikt liegta piekļuve sistēmai.
 6. Ja Lietotājs šo noteikumu neievērošanas rezultātā ir nodarījis kaitējumu RTU interesēm, Lietotājs atbild saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 7. Lietotājam ir tiesības neskaidrību gadījumā sazināties ar RTU Karjeras atbalsta un pakalpojumu nodaļu, rakstot uz karjera@rtu.lv, tehnisku problēmu gadījumā sazināties ar RTU Informācijas tehnoloģiju departamenta Lietotāju atbalsta centru, rakstot uz it@rtu.lv.

 8. III. Lietotāja datu apstrāde


 9. Lietotāja ievadītie dati pēc nepieciešamības var tik apstrādāti apkopotā veidā vai pilnā apjomā, ja lietotājs ir reģistrējies un pieteicis datu izskatīšanu karjeras konsultantam.
 10. Visas lietotāja darbības informācijas sistēmā var tikt uzraudzītas un uzraudzības rezultātā iegūtie personu dati var tikt apstrādāti incidentu izmeklēšanas nodrošināšanai. Uzraudzība attiecas arī uz gadījumiem, ja informācijas sistēmās tiek uzglabāti privāti dati.
 11. Jautājumu gadījumā par lietotāju datu apstrādi, lūgums vērsties pie personu datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@rtu.lv